Θέλετε να αγοράσετε έτοιμη ή υπό κατασκευή κατοικία με θερμομόνωση MULTIPOR;

Σε αυτή την ενότητα θα αναρτήσουμε πληροφορίες για έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και έναρξη, στα οποία Αρχιτέκτονες και Developers έχουν προβλέψει εκ των προτέρων την εγκατάσταση του συστήματος μόνωσης MULTIPOR, με μέριμνα για την άνεση και την ασφάλεια των μελλοντικών κατοίκων τους.