Θερμομόνωση κεκλιμένης στέγης με σύστημα MULTIPOR

Οι απώλειες θερμότητας μέσω της οροφής μπορούν να φτάσουν το 30% ή περισσότερο των συνολικών απωλειών θερμότητας μέσω του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου, επομένως, κατά το σχεδιασμό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη θερμομόνωση της οροφής.

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος MULTIPOR

Υπάρχουν δύο ειδικές απαιτήσεις για θερμομονωτικό υλικό για χρήση στη μόνωση κεκλιμένης στέγης στην Κύπρο.
Πρώτο- η ικανότητα να διατηρεί τις θερμομονωτικές του ιδιότητες ακόμη και σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες στέγης, τυπικές για το κλίμα της Κύπρου.
Δεύτερο - να έχουμε υψηλή αγωγιμότητα ατμού ώστε να εξασφαλίζεται στεγνή κατάσταση τόσο της ίδιας της μόνωσης όσο και των ξύλινων κατασκευών κάτω από αυτήν.
Λόγω της σύνθεσής του (το MULTIPOR είναι κατασκευασμένο από άμμο, τσιμέντο και ασβέστη - χωρίς τη χρήση συνθετικών υλικών) το MULTIPOR πληροί αυτές και άλλες απαιτήσεις στο μέγιστο βαθμό, καθιστώντας το την πιο αποτελεσματική και μακροχρόνια λύση για θερμομόνωση κεκλιμένης στέγης ενός κτιρίου στο ζεστό και υγρό κλίμα της Κύπρου. Σε αντίθεση με τες πολυστερίνες, το MULTIPOR δεν χάνει τη θερμική του αντοχή και δεν συσσωρεύει υγρασία κάτω από αυτό, γεγονός που εγγυάται τελικά ένα σταθερά υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης μιας στέγης μονωμένης με MULTIPOR για δεκαετίες. Επιπλέον, η MULTIPOR παρέχει στον ιδιοκτήτη της τη μέγιστη διάρκεια ζωής θερμομόνωσης και ξύλινων κατασκευών στέγης, γεγονός που μειώνει σημαντικά το κόστος συντήρησης και επισκευής κτιρίου του ιδιοκτήτη σε σύγκριση με άλλα μονωτικά υλικά στην Κύπρο. Αυτό καθιστά το MULTIPOR την πιο οικονομική λύση για τους ιδιοκτήτες κατοικιών με μόνωση MULTIPOR.

MULTIPOR- σύστημα για όσους χτίζουν ένα σπίτι για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους!

ΚΥΡΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ MULTIPOR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΑΣ:
  • Σταθερά υψηλή θερμική απόδοση
  • Υψηλή διαπερατότητα ατμών
  • Υψηλότερη βαθμολογία πυρασφάλειας
  • Απόλυτη φιλικότητα προς το περιβάλλον 
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο εξωτερικά όσο και μέσα σε κεκλιμένη στέγη
  • Πρόσθετη ηχομόνωση
  • Μειωμένες επενδύσεις σε ακριβά συστήματα μηχανικής
  • Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση

Σταθερά υψηλή θερμική απόδοση

Σε αντίθεση με άλλα κοινά θερμομονωτικά υλικά, το MULTIPOR είναι το πλήρως ορυκτό υλικό από άμμο, τσιμέντο και ασβέστη. Αυτές οι πρώτες ύλες δεν επηρεάζονται από την υπεριώδη ακτινοβολία, τις υψηλές θερμοκρασίες ή το νερό της βροχής. Επομένως, η διάρκεια ζωής των ορυκτών πλακών MULTIPOR στην Κύπρο είναι πολλαπλάσια σε σύγκριση με άλλα μονωτικά υλικά. Επιπλέον, το MULTIPOR έχει σταθερή, μη μειωμένη θερμική απόδοση (θερμική αγωγιμότητα), γεωμετρία και συμπιεσμένη δύναμη σε όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου σας, τα οποία είναι τα αδύναμα σημεία άλλων μονωτικών υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες στην Κύπρο.

Η σταθερά χαμηλή θερμική αγωγιμότητα του MULTIPOR, για δεκαετίες, παρέχει στους ιδιοκτήτες σπιτιών σταθερά χαμηλούς λογαριασμούς ψύξης/θέρμανσης καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου, καθώς και κανένα σημαντικό κόστος αντικατάστασης θερμομόνωσης κάθε 10-12 χρόνια σε ζεστό κλίμα της Κύπρου.


Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, το κλίμα της Κύπρου είναι ζεστό και υγρό, με μεγάλη διαφορά στις θερμοκρασίες της ημέρας και της νύχτας ιδικά το καλοκαίρι. Αυτό δημιουργεί δυσάρεστες συνθήκες για δομικά υλικά με συνθετικά στοιχεία στη σύνθεσή τους για θερμομόνωση, όπως στυρένιο σε πολυστερίνες ή ρητίνη σε βάμβακα. Ακόμη και προστατευμένα από την σκληρή υπεριώδη ακτινοβολία, αυτά τα υλικά εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες. Εάν στις περισσότερες χώρες της ΕΕ με εύκρατο κλίμα υπάρχουν μόνο 2-3 εβδομάδες με θερμοκρασίες στις προσόψεις πάνω από 40 Κελσίου, τότε στην Κύπρο οι προσόψεις μας μπορεί να θερμανθούν σε θερμοκρασίες πάνω από 50 Κελσίου για αρκετούς μήνες και η θερμοκρασία στην οροφή μπορεί να αυξηθεί στους 60 βαθμούς, που είναι η οριακή τιμή για τα περισσότερα υλικά από πολυστερίνες και ορυκτοβάμβακα που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση. Αυτές οι ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας μειώνουν δραστικά τη διάρκεια ζωής των δομικών υλικών με βάση τα συνθετικά. Οι πολυστερίνη χάνει τις θερμικές του ιδιότητες λόγω της επίδρασης της "θερμικής μετατόπισης" (όταν ένα ειδικό αέριο μέσα στις πολυστερίνες αντικαθίσταται από συνηθισμένο αέρα λόγω του φαινομένου διάχυσης, το οποίο συμβαίνει όσο πιο γρήγορα, τόσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία λειτουργίας) και λόγω θερμικής καταστροφής. Η απώλεια θερμικής απόδοσης από της πολυστερίνης οδηγεί, με τη σειρά του, σε αύξηση του κόστους θέρμανσης και ψύξης του σπιτιού και, ως εκ τούτου, στην ανάγκη αντικατάστασης της πολυμερούς μόνωσης που έχει παλαιώσει στη ζέστη. Για όλων των ειδών μονωτικών βαμβάκων, το «σημείο συμφόρησης» στα θερμά κλίματα είναι η ρητίνη - το πιο σημαντικό στοιχείο που εξασφαλίζει τις συνδετικές ιδιότητες και τη σταθερότητα ολόκληρης της μόνωσης. Οι ρητίνες που χρησιμοποιούνται στον ορυκτοβάμβακα, στην απόλυτη πλειοψηφία, δεν είναι ανθεκτικές σε υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα και σταδιακά φθείρονται, λόγω των οποίων ο ορυκτοβάμβακας μετατρέπεται σε σκόνη. Αυτή η συμπεριφορά των συνθετικών υλικών (ρητίνες και πολυστερίνες) είναι χαρακτηριστική για χώρες με θερμά κλίματα, όπως η Κύπρος, καθώς οι περισσότερες μονώσεις αναπτύχθηκαν αρχικά για την προστασία των κτιρίων από τις ψυχρές καιρικές συνθήκες και δεν προορίζονταν να λειτουργήσουν για δεκαετίες σε θερμά κλίματα.
Το MULTIPOR, σε αντίθεση με τες πολυστερίνες και τον ορυκτοβάμβακα, δεν υπόκειται σε θερμική μετατόπιση (καθώς δεν έχει ειδικά αέρια στη σύνθεσή του) και δεν καταρρέει υπό την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών, καθώς το συνδετικό του υλικό είναι τσιμέντο - το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται για θεμέλια, δοκοί και υποστυλώματα, πλάκες δαπέδου. Το τσιμέντο, καθώς και η άμμος και ο ασβέστης που αποτελούν μέρος του MULTIPOR, αντέχουν άψογα τις υψηλές θερμοκρασίες στις στέγες της Κύπρου. Επομένως, το MULTIPOR είναι η ισχυρότερη και πιο ανθεκτική λύση για μόνωση κεκλιμένης στέγης στην Κύπρο.

Υψηλή αγωγιμότητα ατμών

Η υψηλή υγρασία στο κλίμα της Κύπρου είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για τα οικοδομικά υλικά και τα συστήματα μηχανικής που χρησιμοποιούνται. Αν η απόλυτη υγρασία έξω στις ηπειρωτικές χώρες της ΕΕ είναι συνήθως 8-12 g / m3, τότε στην Κύπρο μπορεί να φτάσει τα 25 g / m3 ή και περισσότερο! Ένα τόσο υψηλό επίπεδο υγρασίας μειώνει τις θερμικές ιδιότητες τόσο της τοιχοποιίας όσο και της θερμομόνωσης, αυξάνει το κόστος ξήρανσης και αερισμού και προκαλεί την εμφάνιση μούχλας.
Ο δείκτης αγωγιμότητας ατμού δεν είναι λιγότερο σημαντικός όταν χρησιμοποιείτε θερμομόνωση μέσα σε ξύλινες κατασκευές. Η συμπύκνωση νερού που συσσωρεύεται κάτω από τη μόνωση πολυμερούς (πολυστερίνες, κ.λπ.) μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση μούχλας σε ξύλινες κατασκευές και, ως εκ τούτου, στην ανάγκη για μια σημαντική επισκευή της οροφής. Επομένως, δεν είναι όλα τα δομικά υλικά με καλή φήμη σε χώρες με εύκρατα ή και ψυχρά κλίματα κατάλληλα για το κλίμα της Κύπρου.
Επιπλέον, δεδομένου ότι στην Κύπρο το επίπεδο απόλυτης υγρασίας είναι συνήθως υψηλότερο έξω από το εσωτερικό του κτιρίου, ο αερισμός δεν είναι τόσο αποτελεσματικός όσον αφορά την αφύγρανση σε σύγκριση με τις ηπειρωτικές και ιδιαίτερα τις βόρειες χώρες της ΕΕ.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να εξετάσουμε την ικανότητα των δομικών υλικών που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές να προστατεύουν τα κτίρια από την υπερβολική υγρασία.
Σε αντίθεση με τες πολυστερίνες, το MULTIPOR είναι σε θέση να απορροφά και να αφαιρεί την υπερβολική υγρασία από τους τοίχους και τα στοιχεία στέγης του κτιρίου. Η μετάδοση ατμού του MULTIPOR είναι περίπου 50 φορές υψηλότερη από το XPS (εξηλασμένη πολυστερίνη) και 10 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με το EPS (διογκωμένη πολυστερίνη). Αυτή η ικανότητα του MULTIPOR είναι ακόμη πιο σημαντική για τις ξύλινες κατασκευές ενός σπιτιού, καθώς οι ξύλινες κατασκευές σε στεγνή κατάσταση έχουν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, σταθερή γεωμετρία και καλές θερμομονωτικές ιδιότητες.


Η ικανότητα της MULTIPOR να στεγνώνει ένα κτίριο -τους τοίχους, τη δομή της οροφής και τους εσωτερικούς χώρους- χωρίς ετήσια συντήρηση και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, για δεκαετίες, είναι το κλειδί για το υγρό κλίμα της Κύπρου!


Μια σωστά κατασκευασμένη οροφή με θερμομόνωση MULTIPOR θα κρατήσει στεγνή την οροφή και τις δομές της, γεγονός που θα σας εξοικονομήσει χρήματα κατά τη λειτουργία του σπιτιού σας τόσο για ψύξη / θέρμανση όσο και για επισκευές.

Πυροπροστασία

Κατασκευασμένο από φυσικές πρώτες ύλες, το MULTIPOR δεν περιέχει εύκολοεύφλεκτα ή εύφλεκτα υλικά. Όταν πέσει σε φωτιά, το MULTIPOR μπορεί να αντέξει τη φωτιά για πολλές ώρες (έως 12 ή περισσότερες), κάτι που είναι πολύ περισσότερο από άλλα μονωτικά υλικά (ειδικά σε σύγκριση με πολυμερείς μόνωσης).
Χάρη στο MULTIPOR, σε περίπτωση πυρκαγιάς, δεν σχηματίζονται εύφλεκτα σταγονίδια, γεγονός που εμποδίζει την εξάπλωση της φωτιάς κατά μήκος των προσόψεων ή των οροφών κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς. Επιπλέον, το MULTIPOR δεν παράγει θανατηφόρο καπνό πυρκαγιάς, που είναι η κύρια αιτία θανάτου. Σε αντίθεση με άλλα μονωτικά υλικά, το MULTIPOR δεν απαιτεί αντικατάσταση ακόμη και μετά από πυρκαγιά, κάτι που είναι ένα ακόμη πολύτιμο από οικονομική άποψη χαρακτηριστικό του MULTIPOR.

Οι καλύτερες ιδιότητες πυρασφάλειας καθιστούν το MULTIPOR το πιο επιθυμητό θερμομονωτικό υλικό τόσο για ιδιωτικές όσο και για πολυκατοικίες, όταν η ασφάλεια είναι προτεραιότητα!Φιλικότητα προς το περιβάλλον

Η φιλικότητα προς το περιβάλλον του MULTIPOR είναι ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας ασφάλειας κατά την επιλογή θερμομόνωσης για εσωτερική χρήση. Το σύστημα θερμομόνωσης MULTIPOR είναι απολύτως φιλικό προς το περιβάλλον, για το οποίο έχει λάβει πολλά βραβεία. Το οικολογικό σήμα natureplus, γνωστό για τα υψηλά περιβαλλοντικά του πρότυπα, καθώς και η περιβαλλοντική δήλωση του Institute for Building and the Environment ev (Γερμανία), μαρτυρούν την αποδεδειγμένη περιβαλλοντική φιλικότητα και χρηστικότητα των ορυκτών μονωτικών πλακών MULTIPOR, οι οποίες αποτελούνται αποκλειστικά από ασβέστη, άμμο και τσιμέντο. Αυτά τα πιστοποιητικά επιβεβαιώνουν επίσης την απουσία επικίνδυνων ουσιών στη σύνθεση των μονωτικών πλακών MULTIPOR, γεγονός που τις καθιστά ιδανική επιλογή σε περιπτώσεις όπου η μόνωση δαπέδου, τοίχου ή οροφής μπορεί να γίνει μόνο από το εσωτερικό.
Τα υπολείμματα των ορυκτών μονωτικών πλακών MULTIPOR είναι 100% ανακυκλώσιμα χωρίς να μολύνουν τον πλανήτη μας. Μπορούν είτε να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής (που τους επιτρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν αντί να πεταχτούν), είτε να χρησιμοποιηθούν για άλλους κατασκευαστικούς η άλλους σκοπούς.

Η φιλικότητα προς το περιβάλλον του MULTIPOR είναι πολύ σημαντική τόσο για τη φύση όσο και για την υγεία μας. Η χρήση του MULTIPOR κάνει τη ζωή μας πιο υγιή και μεγαλύτερη, μειώνει το ιατρικό κόστος και μας κάνει πιο ευτυχισμένους.Πρόσθετη ηχομόνωση

Το MULTIPOR δεν είναι ένα υλικό ειδικά σχεδιασμένο για ηχομόνωση, αλλά το σύστημα θερμομόνωσης MULTIPOR βοηθά στη βελτίωση της ηχομόνωσης ενός κτιρίου. Είναι σημαντικό για ένα κτίριο κατοικιών το επίπεδο του εξωτερικού θορύβου να είναι ελάχιστο. Ο θόρυβος του δρόμου βρίσκεται στο εύρος χαμηλής συχνότητας και γίνεται αντιληπτός ως εξαιρετικά δυσάρεστος και ενοχλητικός. Το MULTIPOR βοηθά στην αντιμετώπιση αυτού τόσο μέσω της κυτταρικής του δομής όσο και μέσω των υλικών που χρησιμοποιούνται στη σύνθεσή του. Ανάλογα με το σχεδιασμό του εξωτερικού τοίχου, ο δείκτης ηχομόνωσης του αυξάνεται επιπλέον κατά 1-2 dB. Αυτό καθιστά το MULTIPOR ένα από τα καλύτερα συστήματα θερμομόνωσης όσον αφορά την ηχομόνωση και βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα της κατοικίας. Και αυτό σημαίνει ότι μεταξύ άλλων θερμομονωτικών υλικών

Το MULTIPOR είναι μια αποτελεσματική ηχομόνωση κατά του θορύβου της κυκλοφορίας και παρόμοιων θορύβων

Μείωση επενδυτικών και λειτουργικών δαπανών για μηχανικά συστήματα

Ένα σωστά μονωμένο σπίτι απαιτεί λιγότερη ενέργεια για ψύξη ή θέρμανση. Δεδομένου του ζεστού κλίματος της Κύπρου, είναι δυνατόν να εγκαταλείψουμε τα ακριβά συστήματα θέρμανσης δαπέδου και να αντικαταστήσουμε ακριβά ισχυρά συστήματα κλιματισμού με φθηνότερα, με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Τα πολύπλοκα και ισχυρά ηλεκτρομηχανικά μηχανήματα απαιτούν ετήσια συντήρηση, εξωτερικά τροφοδοτικά και πρέπει να αντικαθίστανται με νέα κάθε 10-15 χρόνια, ενώ το MULTIPOR πληρώνεται και εγκαθίσταται μόνο κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής ή ανακαίνισης, χωρίς μελλοντικό κόστος για εργασίες συντήρησης ή πηγές ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα κ.λπ.). Επομένως

Το MULTIPOR βοηθά στη μείωση του κόστους τόσο για επενδύσεις σε πολύπλοκα και ακριβά συστήματα θέρμανσης και ψύξης όσο και για συντήρηση, τροφοδοσία και αντικατάσταση αυτού του 

εξοπλισμού στο μέλλον.Απλή και γρήγορη εγκατάσταση

Το σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης MULTIPOR μπορεί να εγκατασταθεί απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Οι ορυκτές μονωτικές πλάκες MULTIPOR είναι ελαφριές, μπορούν να κοπούν με πριόνι χειρός και δεν περιέχουν ίνες και τοξικές ουσίες. Ακόμη και πολύπλοκες γεωμετρίες κτιρίου, όπως οι καμπύλες, μπορούν εύκολα να διαμορφωθούν με το MULTIPOR.
Το 95% των εργασιών εγκατάστασης του MULTIPOR συμπίπτει με την εφαρμογή θερμομόνωσης με πολυστερίνη. Οι κατασκευαστικές εταιρείες δεν χρειάζονται επιπλέον χρόνο για την τοποθέτηση του MULTIPOR. Οι φυσικές ιδιότητες του MULTIPOR καθιστούν δυνατή την αύξηση της ταχύτητας της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ισοπέδωσης των προσόψεων και της μηχανικής στερέωσης των ορυκτών πλακών MULTIPOR, γεγονός που καθιστά το κόστος των εργασιών μόνωσης με το σύστημα MULTIPOR παρόμοιο με το κόστος εγκατάστασης πολυστερίνης.

Συμπέρασμα

Το MULTIPOR δεν είναι μόνο θερμομόνωση. Στις κλιματικές συνθήκες της Κύπρου, το MULTIPOR σας επιτρέπει να επιλύσετε πολλά διαφορετικά προβλήματα με στόχο τη μείωση του κόστους, καθώς και την αύξηση του επιπέδου άνεσης και ασφάλειας. Μόνο το MULTIPOR ταυτόχρονα:
- μειώνει δραματικά το κόστος θέρμανσης και ψύξης για όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου,
- μειώνει σημαντικά το επενδυτικό κόστος για τα κλιματικά συστήματα μηχανικής, καθώς και το τρέχον (μηνιαίο και ετήσιο) κόστος για την τροφοδοσία και τη συντήρησή τους,
- κάνει το μικρόκλιμα του σπιτιού πιο υγιές και εξαλείψτε την εμφάνιση μούχλας,
- μειώνει σημαντικά ή και να εξαλείψει πλήρως τις περιοδικές εργασίες επισκευής που προκαλούνται από την υγρασία των τοίχων κάτω από την πλαστική μόνωση, καθώς και το σχετικό κόστος,
- προστατεύει το σπίτι από εξωτερικές πυρκαγιές, ελαχιστοποιεί τις ζημιές σε περίπτωση πυρκαγιάς μέσα στο σπίτι.

Φροντίστε τον εαυτό σας – επιλέξτε τα κατάλληλα «ρούχα» για το σπίτι σας!